Compromisos per part nostre:

1. El dia que ens visiti un grup no hi haurà cap altre grup.

Compromisos per part del client:

1. L'ús de les instal·lacions comporta deixar-les tal i com s'han trobat ENDREÇADES I NETES.


Per reunions d’empresa, festes familiars o festes d'aniversari que sols els interessa les dues sales, els lavabos i la zona d'esbarjo.

Les instal-lacions disposen de: